Status: Completed

Server time: 04.07.2020 17:53

Tender card #2/2020
Výkon technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP na staveništi stavební zakázky: „Cyklostezka Bruntál – Staré Město“.

Information

ID of tender
6534
Name of content of tender
Výkon technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP na staveništi stavební zakázky: „Cyklostezka Bruntál – Staré Město“.
Tender ref. no.
2/2020
Type of tender
VZMR
Type of public tender
VZMR
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
71315400-3 - Building-inspection services
Further CPV
71317200-5 - Health and safety services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ - Česká republika
Content of tender

Výkon technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP na staveništi stavební zakázky: „Cyklostezka Bruntál – Staré Město“.

Brief description of tender or procurement

Předmětem zakázky je výkon inženýrské činnosti a spolupráce při provádění a po dokončení stavby (výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“)), zabezpečování výkonu funkce koordinátora bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“) a vykonávání další činnosti vyplývající z platné a účinné právní úpravy.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
24.02.2020 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Město Bruntál
Address
Nádražní 20
Bruntál
792 01, Czech Republic
Process supervisor
Ing. Lucie Wágnerová
lucie.wagnerova@mubruntal.cz
+420 554706120
Link to online profile of contracting authority
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Documents