Status: Ongoing

Server time: 23.09.2021 07:47

Tender card #5947/2020
Dopravné služby nákladnými vozidlami s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony na 12 mesiacov

Information

ID of tender
6593
Name of content of tender
Dopravné služby nákladnými vozidlami s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony na 12 mesiacov
Tender ref. no.
5947/2020
Public tender journal ref. no.
9988-WNS
EU journal ref. no.
42/2020
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
59 502,40 EUR
Main CPV
60100000-9 - Road transport services
Further CPV
63110000-3 - Cargo handling services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je poskytovanie dopravných služieb nákladnými vozidlami s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony pre potreby magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Plnenie zákazky bude poskytované na základe čiastkových objednávok vystavených verejným obstarávateľom.
Dĺžka trvania zmluvného vzťahu: 12 mesiacov s možnosťou 3-mesačnej výpovednej lehoty.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
24.02.2020 09:30:00
Planned opening of bids
24.02.2020 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Mária Nemethová
nemethova@bratislava.sk
+421 000000000

Documents