Status: Ongoing

Server time: 22.02.2024 05:56

DPS tender card #S04808-2018-OZZ-003
Magnetické rezonancie vrátane poskytnutia záručného servisu pre Národný ústav srdcových a cievnych chorôb

Information

ID of tender
6625
Name of content of tender
Magnetické rezonancie vrátane poskytnutia záručného servisu pre Národný ústav srdcových a cievnych chorôb
Tender ref. no.
S04808-2018-OZZ-003
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
2 480 000,00 EUR
Main CPV
33113000-5 - Magnetic resonance imaging equipment
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom verejného obstarávania je dodanie magnetickej rezonancie a poskytnutie záručného servisu pre Národný ústav srdcových a cievnych chorôb

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
07.07.2020 10:00:00

Promoter

Subject's name
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Address
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Ondrej Kuruc, PhD.
ondrej.kuruc@health.gov.sk
+421 259373297

Documents