Status: Ongoing

Server time: 18.06.2024 15:14

Tender card #DvorynZ-2018-PZ-MS-pristavba
Prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou a stavebno-technické úpravy areálu

Information

ID of tender
672
Name of content of tender
Prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou a stavebno-technické úpravy areálu
Tender ref. no.
DvorynZ-2018-PZ-MS-pristavba
Public tender journal ref. no.
Vestník č. 116/2018 - 13.06.2018, 8144 - WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Estimated value
192 473,18 EUR
Main CPV
45214100-1 - Construction work for kindergarten buildings
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zhotovenie diela: Prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou a stavebno-technické úpravy areálu, a to najmä rekonštrukcia a prístavba ďalšej piatej triedy v zadnej časti objektu MŠ pri pavilóne Kuchyne a zázemia MŠ v obci Dvory nad Žitavou a úpravy areálu. Verejný obstarávateľ požaduje, aby bola zákazka riešená bezbariérovo.
Predmetom zákazky sú aj úpravy areálu ako aj dodávka žalúzii tak, ako sú uvedené vo výkaze výmer.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Predloženie ponuky
16.07.2018 10:00:00

Promoter

Subject's name
Obec Dvory nad Žitavou
Address
Hlavné námestie 6
Dvory nad Žitavou
941 31, Slovak republic
Process supervisor
Jarmila Cecková
jarmila.ceckova@jvo.sk
+421 918555660
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4450

Documents

Prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou a stavebno-technické úpravy areálu, okrem ihriska

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
190 273,18 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45214100-1 - Construction work for kindergarten buildings
Outcome of tender
One-off Contract

Vybavenie areálu (ihrisko)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 200,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
37535200-9 - Playground equipment
Outcome of tender
One-off Contract