Status: Ongoing

Server time: 05.10.2023 05:44

Tender card #VnPP NL MŠ 03/2020
Zmena dokončených stavieb s. č. 756 a s. č. 795 na rozšírenie kapacít MŠ, ZŠ a MŠ Nová Ľubovňa

Messages