Status: Ongoing

Server time: 23.04.2024 19:00

Tender card #VnPP NL MŠ 03/2020
Zmena dokončených stavieb s. č. 756 a s. č. 795 na rozšírenie kapacít MŠ, ZŠ a MŠ Nová Ľubovňa

Information

ID of tender
6794
Name of content of tender
Zmena dokončených stavieb s. č. 756 a s. č. 795 na rozšírenie kapacít MŠ, ZŠ a MŠ Nová Ľubovňa
Tender ref. no.
VnPP NL MŠ 03/2020
Public tender journal ref. no.
11056 - WYP Vestník č. 55/2020 - 09.03.2020
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
267 344,65 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work / IA34-8 - Widening / IA14-8 - Renovácia a zväčšenie, IA01-9 - Projektovanie a výstavba
Further CPV
45214100-1 - Construction work for kindergarten buildings / IA34-8 - Widening / IA14-8 - Renovácia a zväčšenie
45310000-3 - Electrical installation work / IA34-8 - Widening / IA14-8 - Renovácia a zväčšenie
45331000-6 - Heating, ventilation and air-conditioning installation work / IA34-8 - Widening / IA14-8 - Renovácia a zväčšenie
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom projektového riešenia je rozšírenie kapacít prevádzky Materskej školy situovanej v rámci objektov a areálu ZŠ a MŠ v Novej Ľubovni. Rozšírenie kapacít MŠ je navrhnuté realizáciou prístavby SO 001-C, ktorou sa prepojí jestvujúci objekt MŠ (SO 001-A) s jestvujúcimi priestormi MŠ v rámci objektu družiny pri ZŠ (SO 001-B). Navrhované prepojenie susediacich budov prepojovacou prístavbou prevádzkovo zefektívni vlastnú predmetnú prevádzku materskej školy.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
30.03.2020 15:45:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
30.03.2020 16:00:00

Public Promoter

Subject's name
Obec Nová Ľubovňa
Address
Nová Ľubovňa 102
Nová Ľubovňa
065 11, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Vladimír Margetaj
inpropoprad3@gmail.com
+421 903785720

Documents