Status: Ongoing

Server time: 23.09.2021 06:55

Tender card #MAGS OVO 45471/2020
Nákup železiarskeho tovaru

Information

ID of tender
6799
Name of content of tender
Nákup železiarskeho tovaru
Tender ref. no.
MAGS OVO 45471/2020
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
19 720,26 EUR
Main CPV
44316000-8 - Ironmongery
Further CPV
44411000-4 - Sanitary ware
44165100-5 - Hoses
39370000-6 - Water installations
44512300-5 - Hammers
44512200-4 - Pliers
44192200-4 - Nails
44512500-7 - Spanners
44167400-2 - Elbows
14811300-2 - Grinding wheels
39812500-2 - Sealants
44531600-7 - Nuts
44511120-2 - Shovels
30192200-3 - Measuring tapes
44512910-4 - Drill bits
42131260-6 - Ball valves
39224330-0 - Buckets
44831100-5 - Mastics
39224210-3 - Painters' brushes
44512800-0 - Screwdrivers
44512700-9 - Files or rasps
44163100-1 - Pipes
44511500-0 - Hand saws
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie železiarskeho tovaru pre potreby údržby v budovách verejného obstarávateľa.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Plnenie zákazky bude na základe rámcovej dohody, tovar bude dodávaný na základe čiastkových objednávok vystavených verejným obstarávateľom.Dĺžka trvania zmluvného vzťahu: 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do doby vyčerpania finančného limitu 19 720,26 € pred uplynutím 36 mesiacov.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
19.03.2020 14:00:00
Planned opening of bids
19.03.2020 14:05:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Mária Nemethová
maria.nemethova@bratislava.sk
+421 000000000

Documents