Status: Completed

Server time: 23.09.2021 02:10

DPS tender card #DNS/03/2020-012
Lesné semenárstvo 2020-2023 - výzva č. 12

Information

ID of tender
8945
Name of content of tender
Lesné semenárstvo 2020-2023 - výzva č. 12
Tender ref. no.
DNS/03/2020-012
Public tender journal ref. no.
11921 – MUS
EU journal ref. no.
2020/ S 058-138921
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
25 030,00 EUR
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky sú lesnícke služby v lesnom semenárstve realizované na OZ Semenoles Liptovský Hrádok, Stredisko Lúštiareň a v zdrojoch uznaných pre zber LRM v zmysle zákona č. 138/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov určených objednávateľom. V prípade, že získavané osivo nie je určené na lesnícke účely, môže sa služba realizovať aj v neuznaných zdrojoch určených objednávateľom.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Zber LRM po opade zber semien buka lesného na OZ Námestovo, Zber semennej suroviny smreka omorikového na OZ Semenoles - ŠS Oravská Priehrada

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
05.10.2020 09:00:00 (Online access to bids)

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Petra Hudecová
petra.hudecova@lesy.sk
+421 905444029

Documents