Status: Ongoing

Server time: 03.07.2020 18:19

Tender card #ID 1077
Stavebné úpravy sociálnych zariadení a výmena zvislých rozvodov.

Information

ID of tender
6975
Name of content of tender
Stavebné úpravy sociálnych zariadení a výmena zvislých rozvodov.
Tender ref. no.
ID 1077
Public tender journal ref. no.
č.66/2020 zo dňa 24.03.2020 pod značkou 11907 WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
249 756,27 EUR
Main CPV
45300000-0 - Building installation work
Further CPV
45111300-1 - Dismantling works
45211310-5 - Bathrooms construction work
45231300-8 - Construction work for water and sewage pipelines
45310000-3 - Electrical installation work
45331000-6 - Heating, ventilation and air-conditioning installation work
45400000-1 - Building completion work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je rekonštrukcia sociálnych zariadení /kúpeľne s WC/ pre 72 ks bytových jadier v školskom internáte ul. Havanské 6379/3 v Banskej Bystrici. Existujúce umakartové jadrá sú nevyhovujúce. Súčasťou rekonštrukcie bude aj výmena zvislých rozvodov kanalizácie, studenej, teplej vody a cirkulácie teplej vody pre 20 ks stúpačiek, rekonštrukcia rozvodov elektroinštalácie (svetelnej a zásuvkovej).

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

V zmysle uplatnenia sociálneho hľadiska buda vyhardená časť predmetu zmluvy registrovanému sociálnemu podniku Rozvojové služby BBSK, s.r.o. (ďalej len „sociálny podnik) Vyhradené práce sú vyznačené a ocenené v prílohe č. 1 tejto zmluvy (Stavebná časť) a budú realizované formou vyhradenej zákazky sociálnemu podniku, ktorý má pre účely tejto zmluvy postavenie subdodávateľa voči zhotoviteľovi. Sociálny podnik môže byť nahradený iným subdodávateľom iba v prípade podstatného porušenia subdodávateľskej zmluvy (zmluvy uzavretej medzi zhotoviteľom a subdodávateľom) zo strany sociálneho podniku.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
15.04.2020 09:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
15.04.2020 09:15:00

Public Promoter

Subject's name
Školský internát (Banská Bystrica)
Address
Internátna 4
Banská Bystrica
97404, Slovak republic
Process supervisor
Jana Vašičková
jana.vasickova@bbsk.sk
+421 484325647

Documents