Status: Completed

Server time: 05.06.2020 16:42

Tender card #5/2020
Obnova vodovodu v areálu nemocnice Bruntál

Information

ID of tender
6995
Name of content of tender
Obnova vodovodu v areálu nemocnice Bruntál
Tender ref. no.
5/2020
Type of tender
VZMR
Type of public tender
VZMR
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
354 800,00 Kč
Main CPV
45231300-8 - Construction work for water and sewage pipelines
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
CZ - Česká republika
Content of tender

Obnova vodovodu v areálu nemocnice Bruntál

Brief description of tender or procurement

Jedná se o rekonstrukci - výměnu stávajícího vodovodu, pravděpodobně z litiny DN 100 mm. Nový vodovodní řad v délce 95 m bude proveden v původní trase (úsek mezi body V 5b – V 8b, v místě staničení 0,141 km – 0,236 km), hloubkové uspořádání vodovodu nebude měněno. Dojde k napojení stávajících vodovodních přípojek P5, P6 (V 6b = 0,164 km; V 7b = 0,199 km), dle pasportu zpracovaného AQUAstop, v.o.s., U Stadionu 1839/5, 792 01 Bruntál.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
03.04.2020 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Město Bruntál
Address
Nádražní 20
Bruntál
792 01, Czech Republic
Process supervisor
Ing. Lucie Wágnerová
lucie.wagnerova@mubruntal.cz
+420 554706120
Link to online profile of contracting authority
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Documents