Status: Ongoing

Server time: 18.06.2024 13:11

Tender card #R1-9/051/2018
USG prístroje

Information

ID of tender
704
Name of content of tender
USG prístroje
Tender ref. no.
R1-9/051/2018
Public tender journal ref. no.
134/2018; 9251-MST
EU journal ref. no.
2018/S 128-291093
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž
Type of procurement
Goods
Estimated value
4 554 744,48 EUR
Main CPV
33112000-8 - Echo, ultrasound and doppler imaging equipment
Further CPV
51410000-9 - Installation services of medical equipment
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je diagnostická zobrazovacia technika - ultrasonografické prístroje (ďlej len „USG prístroje“), podľa určenia :
- anesteziologické, robenie punkcií,
- rádiologické, gynekologické a urologické,
- kardiologické,
- srdcovo-cievne,
v závislosti od vyžadovaných medicínsko-technických parametrov, vyhotovenia a výbavy.
Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia, inštalácie v mieste plnenia, poučenia a zaškolenia obsluhy v nevyhnutnom rozsahu a zabezpečenie odborného autorizovaného servisu po dobu poskytnutej záruky a dodávky originálnych náhradných dielcov.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Predloženie ponuky
28.08.2018 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzitná nemocnica Bratislava
Address
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Jan Mlynarčík
jan.mlynarcik@unb.sk
+421 905607915

Documents

Časť I. Kat. 1: USG - PRENOSNÝ (anesteziológia, vykonávanie punkcií)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
209 648,20 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33112000-8 - Echo, ultrasound and doppler imaging equipment
Further CPV
51410000-9 - Installation services of medical equipment
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract

Časť II. Kat. 2: USG - STREDNEJ TRIEDY (rádiológia, gynekológia, urológia)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 085 949,96 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33112000-8 - Echo, ultrasound and doppler imaging equipment
Further CPV
51410000-9 - Installation services of medical equipment
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract

Časť III. Kat. 3: USG - STREDNEJ TRIEDY (kardiológia)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
366 629,11 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33112000-8 - Echo, ultrasound and doppler imaging equipment
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract

Časť IV. Kat. 4: USG - TOP SRDCOVO-CIEVNY (umožňuje 3D TTE a TEE vyšetrenia)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 302 012,31 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33112000-8 - Echo, ultrasound and doppler imaging equipment
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract

Časť V. Kat. 5: USG - TOP PRÍSTROJ PRE RÁDIOLÓGIU (umožňuje fúziu s CT/MR)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 286 599,89 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33112000-8 - Echo, ultrasound and doppler imaging equipment
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract

Časť VI. Kat. 6: USG - TOP GYNEKOLOGICKÝ. (aj 3D zobr. a diagn. rizikovej gravidity)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
303 905,01 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33112000-8 - Echo, ultrasound and doppler imaging equipment
Further CPV
51410000-9 - Installation services of medical equipment
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract