Status: Ongoing

Server time: 18.09.2021 19:49

Tender card #07506/2020/ODDVO
Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor – Dolná Strehová – Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862

Information

ID of tender
7045
Name of content of tender
Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor – Dolná Strehová – Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862
Tender ref. no.
07506/2020/ODDVO
EU journal ref. no.
2020/S 247-609599 zo dňa 18.12.2020
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Construction
Estimated value
14 999 985,56 EUR
Main CPV
45233142-6 - Road-repair works
Further CPV
45233223-8 - Carriageway resurfacing works
45221111-3 - Road bridge construction work
45233200-1 - Various surface works
45111230-9 - Ground-stabilisation work
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - rekonštrukcie cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty. Zákazka je rozdelená na 3 časti nasledovným spôsobom:

• Časť predmetu zákazky č. 1 - Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 okr. DT a II/585 okr. LC - I. etapa
Dielo nachádzajúce sa v časti predmetu zákazky č. 1 sa člení na jednotlivé stavebné objekty nasledovne:
o 101-00 Cesta II/585, km 7,601 – 9,065 a km 10,046 – 12,698; okres Lučenec,
o 101-10 Nástupištia AZ v k.ú. Veľká nad Ipľom,
o 101-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Veľká nad Ipľom,
o 201-00 Most ev. č.585-007,
o 202-00 Most ev. č.585-008,
o 203-00 Most ev. č.585-009,
o 651-00 Preložka káblov Slovak Telekom v obci Veľká nad Ipľom,
o 701-00 Preložka STL plynovodu pri moste ev.č.585-007 v obci Veľká nad Ipľom,
o 105-01 Cesta II/591, úseky 1 až 3; okres Detva,
o 105-10 Nástupištia AZ v k.ú. Klokoč,
o 105-13 Nástupištia AZ v k.ú. Stará Huta,
o 213-00 Most ev. č.591-013,
o 214-00 Most ev. č.591-014,
o 105-02 Cesta II/591, úseky 4 až 6; okres Detva,
o 105-14 Nástupištia AZ v k.ú. Horný Tisovník, Podjaseňová,
o 105-15 Nástupištia AZ v k.ú. Horný Tisovník, Lazy,
o 106-00 Cestný násyp II/591 pred obcou Horný Tisovník v km 39,862 215-00,
o Most ev. č.591-016 216-00,
o Most ev. č.591-017 217-00,
o Most ev. č.591-018.

• Časť predmetu zákazky č. 2 - Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 okr. VK - II. Etapa
Dielo nachádzajúce sa v časti predmetu zákazky č. 2 sa člení na jednotlivé stavebné objekty nasledovne:
o 107-01 Cesta II/591, km 47,745 - 57,534; okres Veľký Krtíš,
o 107-10 Nástupištia AZ v k.ú. Červeňany,
o 107-11 Nástupištia AZ v k.ú. Šuľa,
o 107-12 Nástupištia AZ v k.ú. Senné - Príboj rázcestie,
o 107-13 Nástupištia AZ v k.ú. Senné,
o 107-20 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Červeňany,
o 107-21 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Šuľa,
o 107-22 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Senné,
o 218-00 Most ev. č.591-020,
o 219-00 Most ev. č.591-021,
o 220-00 Most ev. č.591-023,
o 107-02 Cesta II/591, km 57,534 - 61,550 a km 62,044 -67,720; okres Veľký Krtíš,
o 107-14 Nástupištia AZ v k.ú. Brusník,
o 107-15 Úprava priechodu pre chodcov v k.ú. Vieska,
o 107-16 Nástupištia AZ v k.ú. Dolná Strehová,
o 107-23 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Brusník,
o 107-24 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Horná Strehová,
o 107-26 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Dolná Strehová,
o 221-00 Most ev. č.591-024,
o 222-00 Most ev. č.591-026,
o 223-00 Most ev. č.591-027,
o 224-00 Most ev. č.591-029,
o 225-00 Most ev. č.591-030,
o 226-00 Most ev. č.591-032,
o 226-01 Lávka a chodník pre peších pri moste ev. č.591-032,
o 227-00 Most ev. č.591-033,
o 657-00 Preložka káblov Slovak Telekom v obci Dolná Strehová.

• Časť predmetu zákazky č. 3 - Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 okr. VK - III. etapa
Dielo nachádzajúce sa v časti predmetu zákazky č. 3 sa člení na jednotlivé stavebné objekty nasledovne:
o 102-01 Cesta II/585, km 17,177 - 24,300; okres Veľký Krtíš,
o 102-10 Nástupištia AZ v k.ú. Muľa,
o 102-11 Nástupištia AZ v k.ú. Dolná Strehová, Dolný Bukovec,
o 102-20 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Muľa,
o 102-21 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Dolná Strehová, Dolný Bukovec,
o 204-00 Most ev. č.585-012,
o 205-00 Most ev. č.585-013,
o 206-00 Most ev. č.585-014,
o 207-00 Most ev. č.585-015,
o 102-02 Cesta II/585, km 24,300 – 26,450; okres Veľký Krtíš,
o 102-12 Nástupištia AZ v k.ú. Dolná Strehová, Horný Bukovec,
o 102-22 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Dolná Strehová, Horný Bukovec,
o 208-00 Most ev. č.585-016,
o 209-00 Most ev. č.585-017,
o 102-03 Cesta II/585, km 26,450 – 29,099; okres Veľký Krtíš 210-00,
o Most ev. č.585-018,
o 211-00 Most ev. č.585-019,
o 212-00 Most ev. č.585-020,
o 102-04 Cesta II/585, km 29,099 – 29,469; okres Veľký Krtíš,
o 102-23 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Pôtor.

Možnosť predloženia ponúk na jednotlivé časti nie je obmedzená, uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť alebo viacero častí. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohách č. 1a, 1b a 1c súťažných podkladov.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
22.02.2021 13:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
22.02.2021 14:00:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
Ľuboš Hláčik
lubos.hlacik@bbsk.sk
+421 484325644

Documents

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 okr. DT a II/585 okr. LC - I. etapa

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
5 018 074,55 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45233142-6 - Road-repair works
Further CPV
45233223-8 - Carriageway resurfacing works
45221111-3 - Road bridge construction work
45233200-1 - Various surface works
45111230-9 - Ground-stabilisation work
Outcome of tender
One-off Contract

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 okr. VK - II. Etapa

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
5 262 084,37 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45233142-6 - Road-repair works
Further CPV
45233223-8 - Carriageway resurfacing works
45221111-3 - Road bridge construction work
45233200-1 - Various surface works
45111230-9 - Ground-stabilisation work
Outcome of tender
One-off Contract

Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 okr. VK - III. etapa

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
4 719 826,64 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45233142-6 - Road-repair works
Further CPV
45233223-8 - Carriageway resurfacing works
45221111-3 - Road bridge construction work
45233200-1 - Various surface works
45111230-9 - Ground-stabilisation work
Outcome of tender
One-off Contract