Status: Ongoing

Server time: 19.04.2024 21:32

DPS card #DNS-3
Dodanie ochranných pomôcok

Information

ID of tender
7145
Name of content of tender
Dodanie ochranných pomôcok
Tender ref. no.
DNS-3
EU journal ref. no.
2020/S 073-174035
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
6 000 000,00 EUR
Main CPV
33100000-1 - Medical equipments
Centralised tender
Yes
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, ktorými sú ochranné pomôcky slúžiace na zabránenie šírenia chorôb a nákaz – o.i. jednorazových ochranných rúšok pre osobnú ochranu, respirátorov, ochranných štítov, chirurgických rukavíc, jednorazových ochranných oblekov, bezkontaktných teplomerov a iného.

Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa, Banskobystrickú regionálnu správu ciest, a.s., so sídlom Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica, IČO: 36 836 567, ROZVOJOVÚ AGENTÚRU Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o., IČO: 5174422 a ďalšie právnické osoby, ktoré sú založené alebo zriadené verejným obstarávateľom na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný charakter alebo obchodný charakter a sú úplne alebo z väčšej časti financované verejným obstarávateľom, sú kontrolované verejným obstarávateľom alebo verejný obstarávateľ vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov ich riadiacich alebo kontrolných orgánov (najmä organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa).

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS na kúpu a dodanie tovaru, ktorý je bežne dostupný na trhu a ktorý je zaradený podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny XXX00000-Y - 331 – Zdravotnícke vybavenie, uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV).

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
11.05.2020 09:00:00
Planned opening of requests
11.05.2020 09:30:00
Lehota na predkladanie žiadostí (dokvalifikovanie)
31.12.2024 23:59:59

Centralised procurement

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
Ľuboš Hláčik
lubos.hlacik@bbsk.sk
+421 484325644

Documents

Tenders