Status: Ongoing

Server time: 15.08.2020 09:41

DPS tender card #DNS-3-004
Dodávka ochranných pomôcok_Výzva č. 4 (Chirurgické tvárové masky_3)

This tender is part of a DPS #DNS-3 Dodanie ochranných pomôcok

Information

ID of tender
8260
Name of content of tender
Dodávka ochranných pomôcok_Výzva č. 4 (Chirurgické tvárové masky_3)
Tender ref. no.
DNS-3-004
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
24 000,000 EUR
Main CPV
33100000-1 - Medical equipments
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky (Výzvy) je dodávka jednorázových chirurgických min. trojvrstvových ochranných tvárových masiek s upevnením slučkami na uši, alebo na gumičky v počte 100 000 ks. Verejný obstarávateľ odoberie celé množstvo predmetu zákazky naraz.

Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky, týchto súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
03.08.2020 09:00:00
Planned opening of bids
03.08.2020 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
Ľuboš Hláčik
lubos.hlacik@bbsk.sk
+421 484325644

Documents