Status: Ongoing

Server time: 02.08.2021 08:06

Tender card #TSK/2020/05446
"Hokejová akadémia": - telocvičňa, priľahlé priestory a kotolňa v školskom areáli Trenčín - Zámostie - odstránenie stavby

Information

ID of tender
7200
Name of content of tender
"Hokejová akadémia": - telocvičňa, priľahlé priestory a kotolňa v školskom areáli Trenčín - Zámostie - odstránenie stavby
Tender ref. no.
TSK/2020/05446
Public tender journal ref. no.
Vestník č. 94/2020 zo dňa 04.05.2020 pod č. 17504 - WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
359 045,53 EUR
Main CPV
45110000-1 - Building demolition and wrecking work and earthmoving work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vybúranie a odstránenie stavby jestvujúceho objektu telocvične vrátane priľahlých priestorov v areáli Strednej umeleckej školy v Trenčíne a odstránenie spoločnej kotolne pre SPŠS, SUŠ a internát SŠS v Trenčíne.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
04.06.2020 11:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
04.06.2020 11:15:00

Public Promoter

Subject's name
Trenčiansky samosprávny kraj
Address
K dolnej stanici 7282/20A
Trenčín
911 01, Slovak republic
Process supervisor
Silvia Páleníková
silvia.palenikova@tsk.sk
+421 326555865

Documents