Status: Ongoing

Server time: 27.07.2021 00:58

Tender card #VO-04-2020
Špeciálne zberové vozidlá na odvoz komunálneho odpadu

Information

ID of tender
7501
Name of content of tender
Špeciálne zberové vozidlá na odvoz komunálneho odpadu
Tender ref. no.
VO-04-2020
Public tender journal ref. no.
23023 - MST
EU journal ref. no.
2020/S 122-298833
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž
Type of procurement
Goods
Estimated value
2 654 950,00 EUR
Main CPV
34144510-6 - Vehicles for refuse
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky pre časť 1 je dodanie 2 ks nových, nepoužívaných špeciálnych zberových vozidiel s lineárnym lisovaním určených na odvoz komunálneho odpadu s celkovou hmotnosťou do 9 t (ďalej aj ako „zberové vozidlá s lineárnym lisovaním - 9t“), a to vrátane poskytovania záručného servisu pre spoločnosť OLO a.s., podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch a prílohách. Podrobná technická špecifikácia nakupovaných zberových vozidiel s lineárnym lisovaním - 9t je prílohou súťažných podkladov. Na časť 1 predmetu zákazky bude uzavretá rámcová dohoda s 1 úspešným uchádzačom.

Predmetom zákazky pre časť 2 je dodanie 11 ks nových, nepoužívaných špeciálnych zberových vozidiel s lineárnym lisovaním určených na odvoz komunálneho odpadu s celkovou hmotnosťou do 26 t s pohonom na CNG (ďalej aj ako „zberové vozidlá s lineárnym lisovaním – 26t“), a to vrátane poskytovania záručného servisu pre spoločnosť OLO a.s., podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch a prílohách. Podrobná technická špecifikácia nakupovaných zberových vozidiel s lineárnym lisovaním - 26t je prílohou súťažných podkladov. Na časť 2 predmetu zákazky bude uzavretá rámcová dohoda s 1 úspešným uchádzačom.

Predmetom zákazky pre časť 3 je dodanie 1 ks nového, nepoužívaného špeciálneho zberového vozidla s lineárnym lisovaním určeného na odvoz komunálneho odpadu s celkovou hmotnosťou do 11 990 kg s pohonom na CNG (ďalej aj ako „zberové vozidlo s lineárnym lisovaním – 11 990 kg“) vrátane poskytovania záručného servisu pre spoločnosť OLO a.s., podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch a prílohách.
Podrobná technická špecifikácia nakupovanej umývačky zberných nádob je prílohou súťažných podkladov. Na časť 3 predmetu zákazky bude uzavretá kúpna zmluva s úspešným uchádzačom.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
07.09.2020 13:00:00
Planned opening of bids
07.09.2020 14:30:00

Public Promoter

Subject's name
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Address
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovak republic
Process supervisor
Karol Meliška, Marcela Turčanová
karol.meliska@apuen.sk
+421 948243889
Another contact
turcanova@apuen.sk
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6823

Documents

Zberové vozidlá s lineárnym lisovaním - 9t

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
219 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
34144510-6 - Vehicles for refuse
Outcome of tender
Framework Agreement

Zberové vozidlá s lineárnym lisovaním - 26t

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 301 200,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
34144510-6 - Vehicles for refuse
Outcome of tender
Framework Agreement

Zberové vozidlo s lineárnym lisovaním - 11 990 kg

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
134 750,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
34144510-6 - Vehicles for refuse
Outcome of tender
One-off Contract