Status: Ongoing

Server time: 07.05.2021 17:39

DPS card #DNS 1/2020
Koľaje, koľajové výhybky, výmeny, križovatky, vyhybkové systémy

Information

ID of tender
7625
Name of content of tender
Koľaje, koľajové výhybky, výmeny, križovatky, vyhybkové systémy
Tender ref. no.
DNS 1/2020
EU journal ref. no.
2020/S 110-268074
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
6 108 311,00 EUR
Main CPV
34946220-8 - Switch blades, crossing frogs, point rods and crossing pieces
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom dynamického nákupného systému je najmä dodávka vybraného sortimentu koľajových výhybiek, výmen,
križovatiek a výhybkových systémov, ktoré bude obstarávateľská organizácia presnejšie špecifikovať pri každej
vyhlásenej konkrétnej zákazke s použitím DNS na základe Výzvy na predkladanie ponúk .

Criterion for evaluation of bid
Lowest price

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
06.07.2020 10:00:00
Planned opening of requests
06.07.2020 10:30:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS/obdobie na priebežné zaradenie do zriadeného DNS
09.06.2023 09:00:00

Promoter

Subject's name
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Address
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovak republic
Process supervisor
Kristína Juhaszová
juhaszova.kristina@dpb.sk
+421 259501428

Documents

Tenders