Status: Completed

Server time: 25.07.2021 02:41

DPS tender card #12349-MUT-005
Nákup kameniva pre OZLT - časť B (s dopravou) - výzva č. 2

This tender is part of a DPS #12349-MUT Nákup kameniva

Information

ID of tender
7713
Name of content of tender
Nákup kameniva pre OZLT - časť B (s dopravou) - výzva č. 2
Tender ref. no.
12349-MUT-005
Public tender journal ref. no.
71/2020
EU journal ref. no.
2020/S 063-150381
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods, Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
136 460,00 EUR
Main CPV
14212000-0 - Granules, chippings, stone powder, pebbles, gravel, broken and crushed stone, stone mixtures, sand-gravel mixtures and other aggregates
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie kameniva s dopravou na určené miesto dodania. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Miesto dodania predmetu zákazky: medziskládka v mieste stavby – horná zastávka SAD v obci Čertov.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
29.06.2020 10:00:00 (Online access to bids)

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Petra Hudecová
petra.hudecova@lesy.sk
+421 905444029

Documents