Status: Completed

Server time: 25.06.2021 06:10

DPS tender card #MAGS OVO 52064/2020
Nákup plotru s náplňami

This tender is part of a DPS #MAGS OVO 50336/2019 IT HW a podpora

Information

ID of tender
7714
Name of content of tender
Nákup plotru s náplňami
Tender ref. no.
MAGS OVO 52064/2020
Public tender journal ref. no.
22550-MUT
EU journal ref. no.
2019/S 151-371831
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
4 750,00 EUR
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Further CPV
30210000-4 - Data-processing machines (hardware)
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom tejto výzvy č. 7 v rámci zriadeného DNS "IT HW a podpora" je kúpa a dodanie nového veľkoformátového plotru 36" s podstavcom, s integrovaným zabudovaným skenerom vrátane sady náhradných originálnych náplní pre farebnú tlač, ako i softvéru potrebného pre plnohodnotné používanie zariadenia.

Bližšia špecifikácia predmetu obstarávania tejto výzvy sa nachádza v prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

DNS „IT HW a podpora“, bol vyhlásený verejným obstarávateľom Hlavné mesto SR Bratislava v Úradnom vestníku EÚ pod značkou 2019/S 151-371831 zo dňa 7.8.2019 a vo Vestníku verejného obstarávania zo dňa 8.8.2019 pod značkou 22550 – MUT. DNS „IT HW a podpora“ bol zriadený 19.9.2019.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
08.07.2020 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Petra Hritzová
petra.hritzova@bratislava.sk
+421 259356544

Documents