Status: Ongoing

Server time: 23.09.2021 08:05

Tender card #MAGS OVO 44777/2020
Geodetické služby v podmienkach Hlavného mesta SR Bratislavy

Information

ID of tender
7743
Name of content of tender
Geodetické služby v podmienkach Hlavného mesta SR Bratislavy
Tender ref. no.
MAGS OVO 44777/2020
Public tender journal ref. no.
Oznámenie 23299 - MS Vestník č. 139/2020 - 02.07.2020
EU journal ref. no.
S 125-2020
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Estimated value
561 142,50 EUR
Main CPV
71354300-7 - Cadastral surveying services
Further CPV
71330000-0 - Miscellaneous engineering services
71354000-4 - Map-making services
30221000-4 - Digital cadastral maps
22114310-8 - Cadastral maps
71355200-3 - Ordnance surveying
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
Yes
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Táto zákazka je rozdelená na dve samostatné časti:
• Časť predmetu zákazky č. 1 – Geodetické služby spojené s vyhotovením geometrického plánu, grafickej identifikácie, vytýčením hraníc pozemkov, zameranie adresného bodu a skutočného stavu užívania pozemkov.
Priebežné vyhotovenie a dodanie geodetických prác podľa jednotlivých objednávok služieb, realizované na nehnuteľnostiach vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy prípadne cudzích nehnuteľnostiach za účelom majetkovoprávneho usporiadania pre potreby hlavného mesta.
• Časť predmetu zákazky č. 2 – Komplexné geodetické služby až do zamerania skutočného stavu budovy.

For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Verejný obstarávateľ vystupuje v rámci tohto obstarávania v zmysle § 16 ZVO aj ako verejný obstarávateľ, ktorý riadi verejné obstarávanie, pričom koná na účet všetkých zúčastnených verejných obstarávateľov, a to pre:
- Metropolitný inštitút Bratislavy

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
04.08.2020 09:00:00
Planned opening of bids
05.08.2020 10:00:00

Centralised procurement

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Andrea Jašková
andrea.jaskova@bratislava.sk
+421 259356194

Documents

Časť predmetu zákazky č. 1 – Geodetické služby spojené s vyhotovením geometrického plánu, grafickej identifikácie, vytýčením hraníc pozemkov, zameranie adresného bodu a skutočného stavu užívania pozemkov

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
200 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
71354300-7 - Cadastral surveying services
Further CPV
71330000-0 - Miscellaneous engineering services
71354000-4 - Map-making services
30221000-4 - Digital cadastral maps
22114310-8 - Cadastral maps
71355200-3 - Ordnance surveying
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť predmetu zákazky č. 2 – Komplexné geodetické služby až do zamerania skutočného stavu budovy

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
361 142,50 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
71354300-7 - Cadastral surveying services
Further CPV
71330000-0 - Miscellaneous engineering services
71354000-4 - Map-making services
30221000-4 - Digital cadastral maps
22114310-8 - Cadastral maps
71355200-3 - Ordnance surveying
Outcome of tender
Framework Agreement