Status: Completed

Server time: 12.05.2021 12:25

Tender card #02/2020
Mobilná teleskopická pracovná plošina na podvozku 4x4 s pracovnou výškou 20 m

Information

ID of tender
7764
Name of content of tender
Mobilná teleskopická pracovná plošina na podvozku 4x4 s pracovnou výškou 20 m
Tender ref. no.
02/2020
Public tender journal ref. no.
Vestník č. 128/2020 č. 22306 - WYT z 17.6.2020
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
104 389,00 EUR
Main CPV
34142100-5 - Elevator-platforms trucks
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Mobilná teleskopická pracovná plošina na podvozku 4x4 s pracovnou výškou 20 m bude slúžiť na zabezpečenie orezov, výrubov, ale aj pri zabezpečovaní rôznych akcií na území mesta Košice so sťaženým prístupom so schopnosťou pohybovať sa v náročnejšom teréne, v ktorom je potrebný pohon 4x4. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
03.07.2020 08:30:00
Planned opening of bids
03.07.2020 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Správa mestskej zelene v Košiciach
Address
Rastislavova 79
Košice - mestská časť Juh
04001, Slovak republic
Process supervisor
Ľudmila Luxová
luxova@smsz.sk
+421 557263409

Documents