Status: Completed

Server time: 25.07.2021 01:59

DPS tender card #12349-MUT-018
Nákup kameniva pre Odštepný závod Žarnovica časť A (bez dopravy) - výzva č.1

This tender is part of a DPS #12349-MUT Nákup kameniva

Information

ID of tender
7838
Name of content of tender
Nákup kameniva pre Odštepný závod Žarnovica časť A (bez dopravy) - výzva č.1
Tender ref. no.
12349-MUT-018
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
20 000,00 EUR
Main CPV
14212000-0 - Granules, chippings, stone powder, pebbles, gravel, broken and crushed stone, stone mixtures, sand-gravel mixtures and other aggregates
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie kameniva pre potreby Odštepného závodu Žarnovica. Kamenivo na zimnú údržbu (frakcia 0-4 mm, množstvo 400 ton, frakcia 8-16 mm, množstvo 400 ton). Kamenivo na letnú údržbu (frakcia 0-32 mm, množstvo 200 ton, frakcia 32-63 mm, množstvo 1000 ton, frakcia 16-32 mm, množstvo 200 ton, frakcia 0-125 mm, množstvo 300 ton, frakcia 63-125 mm, množstvo 100 ton). Verejný obstarávateľ určuje miesto pre stanovenie dopravnej vzdialenosti mesto Žarnovica, ako stred územia Odštepného závodu Žarnovica.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
21.07.2020 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Odštepný závod Žarnovica
Address
Železničná 13/613
Žarnovica
966 81, Slovak republic
Process supervisor
Jozef Dobák
jozef.dobak@lesy.sk
+421 918334641

Documents