Status: Completed

Server time: 24.02.2024 22:56

DPS tender card #MSÚTN-UP-VO/2019/41799/126190-003
Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Trenčín: Inovecká 28-38

Information

ID of tender
7978
Name of content of tender
Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Trenčín: Inovecká 28-38
DPS category
2. kategória: ostatné zákazky
Tender ref. no.
MSÚTN-UP-VO/2019/41799/126190-003
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
134 596,56 EUR
Main CPV
45200000-9 - Works for complete or part construction and civil engineering work
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Kompletná rekonštrukcia vnútrobloku na ulici Inovecká 28-38. Súčasťou projektu je prekládka NN a odvodnenie zaústené do kanalizácie. Projekt uvažuje s tým, že konštrukcia vozovky je dostatočná a uvažuje len s výmenou krytu. Po skúsenostiach s ostatných vnútroblokoch na Inoveckej a obhliadke miesta v rámci výkazu výmer uvažujeme s kompletným budovaním konštrukcie cesty. Výkaz výmer uvažuje taktiež zo zámenou asfaltového povrchu na chodníkoch za zámkovú dlažbu. Ostatné skutočnosti vo výkaze výmer sú totožné s projektovou dokumentáciou.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
21.07.2020 09:00:00
Planned opening of bids
21.07.2020 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Trenčín
Address
Mierové námestie 2
Trenčín
911 64, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Marta Sokolíková
marta.sokolikova@trencin.sk
+421 911041826

Documents