Status: Cancelled

Server time: 29.03.2023 05:25

DPS tender card #1802/2020-001
Výzva č. 1 - „Nákup elektriny na roky 2021-2022“

This tender is part of a DPS #1802/2020 Elektrická energia 2021-2024

Information

ID of tender
8080
Name of content of tender
Výzva č. 1 - „Nákup elektriny na roky 2021-2022“
Tender ref. no.
1802/2020-001
Public tender journal ref. no.
21675 - MUT
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
437 153,08 EUR
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je kúpa elektrickej energie v množstve 2624 MWh (za oba roky spolu), miesto dodania: odberné miesta podľa opisu predmetu zákazky (všetky na území mesta Žiar nad Hronom). Podrobnosti sú uvedené v opise predmetu zákazky.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
27.07.2020 10:00:00
Planned opening of bids
27.07.2020 10:05:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Žiar nad Hronom
Address
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovak republic
Process supervisor
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Documents