Status: Ongoing

Server time: 17.09.2021 05:00

Tender card #037/VS/OVO/03/20
Komplexné poistenie

Information

ID of tender
8289
Name of content of tender
Komplexné poistenie
Tender ref. no.
037/VS/OVO/03/20
Public tender journal ref. no.
29068-MSS
EU journal ref. no.
2020/S 146-359418
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Main CPV
66515200-5 - Property insurance services
Further CPV
66516000-0 - Liability insurance services
66516400-4 - General liability insurance services
66514110-0 - Motor vehicle insurance services
66516100-1 - Motor vehicle liability insurance services
66516500-5 - Professional liability insurance services
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmet zákazky Komplexné poistenie je rozdelený do piatich nasledovných častí:
Časť č. 1: Poistenie majetku
Časť č. 2: Poistenie zodpovednosti za škodu
Časť č. 3: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri prevádzke a nakladaní so zdrojmi ionizujúceho žiarenia
Časť č. 4: Poistenie motorových vozidiel
Časť č. 5: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia
Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu ucelenú časť alebo na niekoľko ucelených častí alebo jednu ponuku na celý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vybrať uchádzača na každú ucelenú časť zvlášť.
Uchádzač v rámci jednej ucelenej časti, na ktorú predkladá ponuku, musí splniť celý rozsah jednotlivých podčastí predmetu zákazky zadefinovaný v minimálnych podmienkach príslušného predmetu zákazky.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
09.09.2020 10:00:00
Planned opening of bids
10.09.2020 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzitná nemocnica Martin
Address
Kollárova 2
Martin
03659, Slovak republic
Process supervisor
Ľudmila Balková
balkova@unm.sk
+421 434203126

Documents

Časť č. 1: Poistenie majetku

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
66515200-5 - Property insurance services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č. 2: Poistenie zodpovednosti za škodu

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
66515200-5 - Property insurance services
Further CPV
66516000-0 - Liability insurance services
66516400-4 - General liability insurance services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č. 3: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri prevádzke a nakladaní so zdrojmi ionizujúceho žiarenia

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
66515200-5 - Property insurance services
Further CPV
66516400-4 - General liability insurance services
66516000-0 - Liability insurance services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č. 4: Poistenie motorových vozidiel

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
66515200-5 - Property insurance services
Further CPV
66514110-0 - Motor vehicle insurance services
66516100-1 - Motor vehicle liability insurance services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č. 5: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
66515200-5 - Property insurance services
Further CPV
66516500-5 - Professional liability insurance services
Outcome of tender
One-off Contract