Status: Cancelled

Server time: 27.09.2020 08:10

Tender card #ID 1328
Rekonštrukcia ústredného kúrenia a vzduchotechniky auly a šatní Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici

Message detail #85624

Delivery date and time
07.08.2020 13:39:30
From
Gymnázium Andreja Kmeťa
To
All
Type
Other
Subject
Odpoveď č. 3 na žiadosť o vysvetlenie

Verejný obstarávateľ zverejňuje odpoveď č. 3 na žiadosť o vysvetlenie.

S úctou,

Jana Vašičková