Status: Cancelled

Server time: 18.06.2021 02:24

Tender card #ID 1328
Rekonštrukcia ústredného kúrenia a vzduchotechniky auly a šatní Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici

Messages