Status: Ongoing

Server time: 14.08.2020 10:28

Tender card #ID 1328
Rekonštrukcia ústredného kúrenia a vzduchotechniky auly a šatní Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici

Messages