Status: Cancelled

Server time: 25.10.2020 19:43

Tender card #ID 1328
Rekonštrukcia ústredného kúrenia a vzduchotechniky auly a šatní Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici

Information

ID of tender
8300
Name of content of tender
Rekonštrukcia ústredného kúrenia a vzduchotechniky auly a šatní Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici
Tender ref. no.
ID 1328
Public tender journal ref. no.
Vestník č. 165/2020 - 04.08.2020 zn. 29913 WNP
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
92 300,00 EUR
Main CPV
45300000-0 - Building installation work
Further CPV
45331000-6 - Heating, ventilation and air-conditioning installation work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky sú stavebné práce - rekonštrukcia ústredného kúrenia a vzduchotechniky v aule a šatniach s perspektívou minimalizovania odberu tepla od doterajšieho zdroja s použitím tepelného čerpadla v nadväznosti na vyhlášku ZO MZ SR-Hygienické požiadavky na pracovné prostredie v znení neskorších predpisov. Požiadavka na rekonštrukciu vzduchotechniky pozostáva z nedostatočného výkonu tepla pre priestory auly a šatní. Obhliadkou bolo zistené, že v strojovni vzduchotechniky je nainštalovaná jednotka vzt, ktorá už nespĺňa možnosť rekonštrukcie, nakoľko daný typ sa už nevyrába a nie sú k dispozícií ani náhradné súčiastky.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
10.08.2020 09:00:00
Planned opening of bids
10.08.2020 09:15:00

Promoter

Subject's name
Gymnázium Andreja Kmeťa
Address
Kolpašská 1738/9
Banská Štiavnica
96901, Slovak republic
Process supervisor
Jana Vašičková
jana.vasickova@bbsk.sk
+421 484325647
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/369

Documents