Status: Ongoing

Server time: 20.10.2020 22:31

Tender card #PZ3/2020
Dodávka a montáž keramického fasádneho obkladu

Information

ID of tender
8687
Name of content of tender
Dodávka a montáž keramického fasádneho obkladu
Tender ref. no.
PZ3/2020
Public tender journal ref. no.
32952 - WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
142 569,05 EUR
Main CPV
45443000-4 - Facade work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka a montáž ventilovaného a prevetrávaného keramického fasádneho obkladu vonkajších priestorov objektu plavárne.
Navrhovaný veľkoplošný keramický obklad bude použitý na vstupnú časť objektu plavárne a dva vysoké piliere tvaru H, rovnako i na interiér plavárne, a to konkrétne na sokle a parapety bazénových hál. Navrhovaný fasádny obklad bude vyhotovený v dvoch variantoch a dvoch farebných odtieňoch. Variant fasádny ventilovaný veľkoplošný lepený keramický obklad bude použitý na všetky ostenia stavebných otvorov súvisiacich s fasádnym obkladom okolo okien, dverí a presklených stien a druhý prevetrávaný fasádny veľkoplošný keramický obklad na znížené stropy a prístrešok na TKO. V niektorých prípadoch bude keramický obklad kombinovaný s oplechovaním, napr. pri vstupnej časti do objektu a na vstupné piliere, nesúce strechu bazénovej haly pre 25 m bazén.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Viazanost ponuk do 11.10.2021

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
21.10.2020 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
21.10.2020 10:15:00

Public Promoter

Subject's name
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Address
Alexandra Dubčeka 45
Žiar nad Hronom
965 58, Slovak republic
Process supervisor
Marcela Turčanová
turcanova@apuen.sk
+421 908225248

Documents