Status: Ongoing

Server time: 20.10.2020 21:48

DPS tender card #MAGS OVO 44766/2020-002
Kovové šatňové skrine, lavice a stojanové vešiaky

This tender is part of a DPS #MAGSOVO 44766/2020 Nákup nábytku

Information

ID of tender
8694
Name of content of tender
Kovové šatňové skrine, lavice a stojanové vešiaky
Tender ref. no.
MAGS OVO 44766/2020-002
Public tender journal ref. no.
11097-MUT
EU journal ref. no.
2020/S 047-110436
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
1 842,37 EUR
Main CPV
39143121-0 - Wardrobes
Further CPV
39136000-4 - Coat hangers
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom výzvy č. 2 v rámci zriadeného DNS "Nákup nábytku“ je kúpa a dodanie kovových šatňových skríň, lavíc a stojanových vešiakov pre hygienické zariadenie miestnosti pre zamestnancov verejného obstarávateľa.

Bližší opis predmetu zákazky na nachádza v prílohe č. 1 a súťažných podkladov pre túto výzvu č. 2.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
22.09.2020 12:00:00
Planned opening of bids
22.09.2020 12:15:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Petra Hritzová
+421 259356544

Documents