Status: Ongoing

Server time: 27.09.2020 09:41

DPS tender card #MAGS OVO 53036/2020-002
Výzva č. 2 - Ochranné jednorazové latexové rukavice

Information

ID of tender
8706
Name of content of tender
Výzva č. 2 - Ochranné jednorazové latexové rukavice
Tender ref. no.
MAGS OVO 53036/2020-002
Public tender journal ref. no.
23030 - MUT
EU journal ref. no.
2020/S 122-298838
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
22 620,00 EUR
Main CPV
18424300-0 - Disposable gloves
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky - výzvy č. 2 je kúpa a dodanie ochranných jednorazových latexových rukavíc bez púdru alebo s púdrom, v celkovom množstve 150 000ks na doplnenie skladových zásob pre zabezpečenie ochrany zamestnancov a verejnosti, s ktorou zamestnanci verejného obstarávateľa prichádzajú do kontaktu pri prípadnom obnovení voľne šíriacej sa vírusovej a inej pandémie.

Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
11.09.2020 10:00:00
Planned opening of bids
11.09.2020 11:30:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Petra Hritzová
+421 259356544

Documents