Status: Ongoing

Server time: 27.09.2020 09:06

DPS tender card #MAGS OVO 53036/2020-003
Výzva č. 3 - Ochranné jednorazové rúška

Information

ID of tender
8707
Name of content of tender
Výzva č. 3 - Ochranné jednorazové rúška
Tender ref. no.
MAGS OVO 53036/2020-003
Public tender journal ref. no.
23030 - MUT
EU journal ref. no.
2020/S 122-298838
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
22 641,83 EUR
Main CPV
33140000-3 - Medical consumables
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky - výzvy č. 3 je kúpa a dodanie ochranných jednorazových rúšok, plochých, trojvrstvových, v celkovom množstve 50 000ks na doplnenie skladových zásob pre zabezpečenie ochrany zamestnancov a verejnosti, s ktorou zamestnanci verejného obstarávateľa prichádzajú do kontaktu pri prípadnom obnovení voľne šíriacej sa vírusovej a inej pandémie.

Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
11.09.2020 10:00:00
Planned opening of bids
11.09.2020 12:30:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Petra Hritzová
+421 259356544

Documents