Status: Ongoing

Server time: 26.09.2020 00:48

Tender card #pdl/2020/DOJC/2
Varovný a vyrozumievací systém - Dojč

Information

ID of tender
8836
Name of content of tender
Varovný a vyrozumievací systém - Dojč
Tender ref. no.
pdl/2020/DOJC/2
Public tender journal ref. no.
32685-WYT
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
111 707,02 EUR
Main CPV
32344270-9 - Radio and telephone control system
Further CPV
32200000-5 - Transmission apparatus for radiotelephony, radiotelegraphy, radio broadcasting and television
32260000-3 - Data-transmission equipment
32310000-9 - Radio broadcast receivers
48510000-6 - Communication software package
32581000-9 - Data-communications equipment
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie, inštalovanie, oživenie a zaškolenie zamestnancov k dodávke tovarov, ktorých výsledkom bude komplexný ucelený varovný a vyrozumievací systém, s meraním ovzdušia a zrážok. Systém bude slúžiť na varovanie a vyrozumenie pripravenosti obyvateľov na zvládanie mimoriadnych udalosti ovplyvnených zmenou klímy.
Systém bude slúžiť na varovanie a vyrozumenie pripravenosti obyvateľov na zvládanie mimoriadnych udalosti
ovplyvnených zmenou klímy. Dodávaný systém musí byť kompatibilný / pripojiteľný s existujúcim systémom SEHIS na regionálnej a národnej úrovni, so zložkami krízového riadenia Civilnej ochrany Ministerstva vnútra SR.

Položky technického vybavenia:
1.Elektronická siréna 1200, RDS na CO MV
2.Riadiaca ústredňa sirény RT1
3.Rozhlas. Bezdrôtový koncový bod, hlásič
4.Vysielací pult
5.Rozhlasová ústredňa s anténou
6.Ovládacia jednotka varovného systému
7.Modul GSM/GPRS
8.Modul: ovládanie cez telefón
9.Modul: vyrozumenie na telefón a SMS
10.Modul: prepojenie s meteostanicou
11.Meteostanica - teplota, vlhkosť
12.Anemometer - rýchlosť a smer vetra
13.Zrážkomer
14.Aplikačný softvér
15.PC pre archiváciu a zber dát

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
06.10.2020 08:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
06.10.2020 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Obec Dojč
Address
Dojč 125
Dojč
906 02, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Iveta Beslerová
ivetabeslerova@gmail.com
+421 905642149
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4502

Documents