Status: Completed

Server time: 25.07.2021 02:01

DPS tender card #3/2020
Čiastková zákazka č. 3 na nákup kameniva s dopravou - zimný posyp, OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh a LS Liptovská Teplička

This tender is part of a DPS #12349-MUT Nákup kameniva

Information

ID of tender
8932
Name of content of tender
Čiastková zákazka č. 3 na nákup kameniva s dopravou - zimný posyp, OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh a LS Liptovská Teplička
Tender ref. no.
3/2020
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods, Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
26 000,00 EUR
Main CPV
14212000-0 - Granules, chippings, stone powder, pebbles, gravel, broken and crushed stone, stone mixtures, sand-gravel mixtures and other aggregates
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je nákup kameniva s dopravou kamenivo triedené fr. 8/16 (zimný posyp). Množstvo materiálu je 2200 t.
Termíny dodania:
1, do 06.11.2020 1000 t
2, zvyšných 1200 t ostáva na mesiace roku 2021 január až marec v závislosti od zimného počasia.
Predávajúci predložením ponuky sa zaväzuje termíny dodržať. Dodanie kameniva v mesiacoch január až marec 2021 je závislé od potrieb vonkajšej prevádzky v rámci lesného hospodárstva a zimného počasia. Termín dodania v týchto mesiacoch stanovuje kupujúci. V zmysle súťaže sa kupujúci nezaväzuje odobrať plánované množstvá kameniva.
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková cena zákazky vrátane dopravy v EUR bez DPH, ktorú predkladajú do súťaže predávajúci (váha kritéria 100 bodov).
Kamenivo pre zimný posyp fr. 8/16 sa použije v rámci realizácie zimnej údržby na LS Čierny Váh a LS Liptovská Teplička. Spoločná skládka posypového materiálu je na Dubárni na LS Čierny Váh, ktorá je vzdialená 20 km od Liptovského Hrádku. Na túto skládku sa navozí posypový materiál (kamenivo).
GPS súradnice skládky Dubáreň:
49.007706635,19.948039055

Dopravu pre túto čiastkovú zákazku zabezpečuje predávajúci.
LS – lesná správa

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
05.10.2020 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Odštepný závod Liptovský Hrádok
Address
J. Martinku 110
Liptovský Hrádok
033 11, Slovak republic
Process supervisor
Roman Hromádka
roman.hromadka@lesy.sk
+421 918335393

Documents