Status: Ongoing

Server time: 25.09.2021 20:26

Tender card #MAG280343/2020
Výroba a oprava mechanických imobilizérov

Information

ID of tender
9072
Name of content of tender
Výroba a oprava mechanických imobilizérov
Tender ref. no.
MAG280343/2020
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
37 220,00 EUR
Main CPV
35121000-8 - Security equipment
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zabezpečenie výroby a opravy mechanických imobilizérov t. j. technických prostriedkov na zabránenie odjazdu motorového vozidla, ktorý sa zakladá na koleso a po založení sa uzamkne zámkovým mechanizmom.

Mechanické imobilizéry – zábrany sa musia dať jednoducho nasadiť, ale aj demontovať. Zároveň sa však nesmú dať demontovať bez použitia kľúča. Verejný obstarávateľ požaduje taktiež zabezpečenie výjazdu k uzamknutému imobilizéru z dôvodu poškodenia zámky vrátane odblokovania imobilizéru z kolesa vozidla.

Úplný opis predmetu zákazky je uvedený vo výzve na predkladanie ponuky.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
29.10.2020 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Petra Hritzová
+421 259356544

Documents