Status: Ongoing

Server time: 19.10.2020 23:11

DPS tender card #MAGS OVO 53196/2020-001
Výzva č. 1 - Nákup 2ks firewallov

Information

ID of tender
9172
Name of content of tender
Výzva č. 1 - Nákup 2ks firewallov
Tender ref. no.
MAGS OVO 53196/2020-001
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
3 104,65 EUR
Main CPV
32400000-7 - Networks
Further CPV
32422000-7 - Network components
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Zabezpečenie kúpy a dodania 2ks firewallov - sieťových zariadení so zameraním na sieťovú bezpečnosť.

Ďalší opis predmetu zákazky na nachádza v prílohe č. 1 súťažných podkladov výzvy č. 1.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
23.10.2020 09:00:00
Planned opening of bids
23.10.2020 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Petra Hritzová
+421 259356544

Documents