Status: Completed

Server time: 26.10.2020 19:35

Tender card #MAGS OVO 60307/2020
Nákup dát pohybu obyvateľov v Bratislavskom samosprávnom kraji - zahraničie podľa dát mobilného operátora

Messages