Status: Completed

Server time: 26.10.2020 20:15

Tender card #MAGS OVO 60307/2020
Nákup dát pohybu obyvateľov v Bratislavskom samosprávnom kraji - zahraničie podľa dát mobilného operátora

Information

ID of tender
9265
Name of content of tender
Nákup dát pohybu obyvateľov v Bratislavskom samosprávnom kraji - zahraničie podľa dát mobilného operátora
Tender ref. no.
MAGS OVO 60307/2020
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
72310000-1 - Data-processing services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie spracovaných dát mobilným operátorom, vrátane ich požadovanej interpretácie uvedenej vo výzve na predloženie ponuky.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
26.10.2020 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Mária Nemethová
maria.nemethova@bratislava.sk
+421 000000000

Documents