Status: Completed

Server time: 26.10.2020 19:33

Tender card #6360/2020/OVO-001.
Prípravné trhové konzultácie - Zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v regiónoch Liptov a Orava

Messages