Status: Ongoing

Server time: 02.08.2021 08:57

Tender card #UP-VO/30/2021
"SO 05 Cyklotrasa, úsek ul. Ľ. Stárka" v Trenčíne

Information

ID of tender
9488
Name of content of tender
"SO 05 Cyklotrasa, úsek ul. Ľ. Stárka" v Trenčíne
Tender ref. no.
UP-VO/30/2021
Public tender journal ref. no.
85/2021 z 12.04.2021 18193-WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
302 264,48 EUR
Main CPV
45233162-2 - Cycle path construction work
Further CPV
45233161-5 - Footpath construction work
45233160-8 - Paths and other metalled surfaces
45233120-6 - Road construction works
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom tejto zákazky sú stavebné práce na cyklotrase v úseku ul. Ľ. Stárka od nového cestného mosta po starý železničný most. Trasa je vedená na začiatku úseku z časti po MK ul. Ľ. Stárka, následne prechádza na teleso hrádze po ktorom je vedená väčšiu časť trasy. Pod starým cestným mostom prechádza do novej navrhovanej cyklistickej cestičky pozdĺž telesa hrádze a končí pri starom železničnom moste s napojením na jestvujúce spevnené plochy.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v projektovej dokumentácii.

Pozn.: Stavebný dozor si zabezpečí verejný obstarávateľ sám, na vlastné náklady.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
26.05.2021 10:00:00
Planned opening of bids
26.05.2021 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Trenčín
Address
Mierové námestie 2
Trenčín
911 64, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Ľubica Golejová
lubica.golejova@trencin.sk
+421 911179608

Documents