Status: Ongoing

Server time: 05.12.2020 08:30

Tender card #LO_PL_2020
Vybavenie pre modernizáciu odborných učební

Information

ID of tender
9731
Name of content of tender
Vybavenie pre modernizáciu odborných učební
Tender ref. no.
LO_PL_2020
Public tender journal ref. no.
43155 - WYT
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Goods
Estimated value
79 659,89 EUR
Main CPV
39162000-5 - Educational equipment
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka vybavenia a nábytku pre projekt "Modernizácia odborných učební Základnej školy, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov.
Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti:
Časť 1 - IKT vybavenie
Časť 2 - Drobné vybavenie učební, laboratórií a dielní
Časť 3 - Laboratórny a školský nábytok
Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
07.12.2020 09:00:00
Planned opening of bids
07.12.2020 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Leopoldov
Address
Hlohovská cesta 104/2
Leopoldov
92041, Slovak republic
Process supervisor
Daniel Mikuščák
leopoldov.mikuscak.visions@visions.proebiz.com
+421 000000000
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4744

Documents

Časť 1 - IKT vybavenie

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
7 381,67 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162000-5 - Educational equipment
Further CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 2 - Drobné vybavenie učební, laboratórií a dielní

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
61 228,22 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162000-5 - Educational equipment
Further CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 3 - Laboratórny a školský nábytok

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
11 050,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162000-5 - Educational equipment
Further CPV
39160000-1 - School furniture
Outcome of tender
One-off Contract