Status: Ongoing

Server time: 03.12.2020 08:19

Tender card #069/VS/OVO/06/20/Lo
Stomatologické súpravy - 5 ks

Information

ID of tender
9748
Name of content of tender
Stomatologické súpravy - 5 ks
Tender ref. no.
069/VS/OVO/06/20/Lo
Public tender journal ref. no.
43379-WYT
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
131 195,00 EUR
Main CPV
33711790-1 - Dental kits
Further CPV
51410000-9 - Installation services of medical equipment
80511000-9 - Staff training services
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka 5 ks stomatologických súprav vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, návodov na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnej technickej dokumentácie, zaškolenia zamestnancov kupujúceho do obsluhy a zabezpečenia záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané zariadenie pre potreby príslušného pracoviska UNM – Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
17.12.2020 10:00:00
Planned opening of bids
18.12.2020 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzitná nemocnica Martin
Address
Kollárova 2
Martin
03659, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Andrea Lojšová
andrea.lojsova@unm.sk
+421 434203483

Documents