Status: Ongoing

Server time: 21.01.2022 02:35

Tender card #5485/2020/150
Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESY Slovenskej republiky, š.p.

Information

ID of tender
9893
Name of content of tender
Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESY Slovenskej republiky, š.p.
Tender ref. no.
5485/2020/150
EU journal ref. no.
2020/S 237-582888
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
613 478,92 EUR
Main CPV
09211000-1 - Lubricating oils and lubricating agents
Further CPV
09211100-2 - Motor oils
09211400-5 - Gear oils
09211500-6 - Reductor oils
09211600-7 - Oils for use in hydraulic systems and other purposes
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je: dodávka mazacích olejov a mazív, ktorá je podrobne uvedená v súťažných podkladoch, v Prílohe č. 1b) Tabuľka- podrobná cenová ponuka oleje a mazivá.

Špecifikácia mazacích olejov a mazív podľa slovenských a európskych noriem :
Mazacie oleje a mazivá musia spĺňať minimálne funkčné, prevádzkové a technické požiadavky a kvalitatívne parametre v zmysle slovenských a európskych noriem. Mazacie oleje a mazivá musia byť dodávané na použitie na základe objednávok verejného obstarávateľa, v ktorej budú vyšpecifikované typy, množstvá v litroch v nových originálnych dodávateľom označených nevratných obaloch (prípadne vratných obaloch), miesto dodania a termín dodania. Distribúciu mazacích olejov a mazív zrealizuje dodávateľ vlastnými automobilmi. Náklady na dopravu v nevratných (prípadne vratných) obaloch do miesta plnenia (v prípade vratných obaloch aj späť) musia byť súčasťou kúpnej ceny, resp. poskytované bezplatne. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo dodávok od množstva 1 litra predmetu zákazky.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
04.01.2021 10:00:00
Planned opening of bids
04.01.2021 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Adriana Ondríková
adriana.ondrikova@lesy.sk
+421 905444449

Documents