Status: Ongoing

Server time: 14.06.2024 19:40

Tender card #KE-HA-2017-PZ-rekonstrukcia
Rekonštrukcia hotelovej časti v Hotelovej akadémii v Košiciach

Messages