Status: Ongoing

Server time: 21.05.2024 05:23

Tender card #KE-HA-2017-PZ-rekonstrukcia
Rekonštrukcia hotelovej časti v Hotelovej akadémii v Košiciach

Information

ID of tender
99
Name of content of tender
Rekonštrukcia hotelovej časti v Hotelovej akadémii v Košiciach
Tender ref. no.
KE-HA-2017-PZ-rekonstrukcia
Public tender journal ref. no.
113/2017, 8046 - WYP, 08.06.2017
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
545 006,37 EUR
Main CPV
45212411-0 - Hotel construction work
Further CPV
45214310-6 - Vocational college construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Budova Hotelovej akadémie slúži ako sídlo strednej odbornej školy a ako hotel na ubytovanie hotelových hostí.
Účelom rekonštrukcie budovy Hotelovej akadémie je:
- úprava dispozície 1. nadzemného podlažia objektu tak, aby sa zoptimalizovali funkčné a prevádzkové možnosti objektu,
- rekonštrukcia hotelovej časti objektu na 1. nadzemnom podlaží,
- riešenie prevádzky a studenej kuchyne pre raňajky.
Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch - v prílohách, ktoré obsahujú projektovú dokumentáciu a výkaz výmer stavby.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Komunikácia prebieha prostredníctvom systému JOSEPHINE, podľa podrobnejších informácií v bode 10 kapitoly A. súťažných podkladov. Predkladanie ponúk v listinnej podobe bude prebiehať podľa bodu 18 kapitoly A súťažných podkladov.

Schedule

Rekonštrukcia hotelovej časti v Hotelovej akadémii v Košiciach
14.07.2017 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Hotelová akadémia
Address
Južná trieda 10
Košice
040 01, Slovak republic
Process supervisor
Jarmila Cecková
jarmila.ceckova@jvo.sk
+421 918555660

Documents