Status: Completed

Server time: 25.06.2021 06:39

DPS tender card #MAGS OVO 64939/2020
Nákup min. 54 ks tabletov s príslušenstvom

This tender is part of a DPS #MAGS OVO 50336/2019 IT HW a podpora

Information

ID of tender
9900
Name of content of tender
Nákup min. 54 ks tabletov s príslušenstvom
Tender ref. no.
MAGS OVO 64939/2020
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
9 738,00 EUR
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Further CPV
30213200-7 - Tablet computer
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky – výzvy č. 11 je nákup a dodanie minimálne 54 ks nových tabletov s príslušenstvom.
Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Lehota dodania: 34 ks tabletov musí byť dodaných najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy. Zvyšný počet tabletov najneskôr do 10 pracovných dní.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
11.12.2020 13:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
11.12.2020 13:05:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Ivan Pudiš
ivan.pudis@bratislava.sk

Documents