Status: Trwająca

Czas serwera: 23.01.2021 01:58

Karta zamówienia #MAGS OVO 53036/2020-017
Výzva č. 17 - Respirátor FFP3 bez výdychového ventilu

Informacje

ID zamówienia
10384
Nazwa zamówienia
Výzva č. 17 - Respirátor FFP3 bez výdychového ventilu
Numer zamówienia
MAGS OVO 53036/2020-017
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
50 000,00 EUR
Główny CPV
33100000-1 - Urządzenia medyczne
Uzupełniające CPV
18143000-3 - Akcesoria ochronne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom zákazky - výzvy č. 17 je kúpa a dodanie respirátorov FFP3 bez výdychového ventilu v celkovom množstve 5.000ks na doplnenie skladových zásob pre zabezpečenie ochrany zamestnancov a verejnosti, s ktorou zamestnanci verejného obstarávateľa prichádzajú do kontaktu s voľne šíriacou sa vírusovou a alebo inou pandémiou.

Ďalší opis predmetu je uvedený v súťažných podkladoch výzvy č. 17.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
19.01.2021 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
19.01.2021 09:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adres
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Petra Hritzová

Dokumenty