Status: Anulowana

Czas serwera: 26.09.2022 12:43

Karta zamówienia #1/LSŤP-DNS/2021-001
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T na roky 2021 - 2024 výzva č.1

Informacje

ID zamówienia
11321
Nazwa zamówienia
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T na roky 2021 - 2024 výzva č.1
Numer zamówienia
1/LSŤP-DNS/2021-001
Numer ogłoszenia BZP
1483-MUS
Numer ogłoszenia EU
2021/S 008-014293
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
27 168,47 EUR
Główny CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Lesnícke služby v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
29.03.2021 08:00:00
Planowane otwarcie ofert
29.03.2021 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adres
Čemernianska 136
Vranov n/T
093 03, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Miroslav Bača
miroslav.baca@lesy.sk
+421 907934823

Dokumenty