Status: Trwająca

Czas serwera: 25.02.2024 09:58

Karta zamówienia #R3-3/075/2017
Rekonštrukcia RTG sály v UNB Nemocnica sv.Cyrila a Metoda, Antolská11, 851 07 Bratislava

Informacje

ID zamówienia
114
Nazwa zamówienia
Rekonštrukcia RTG sály v UNB Nemocnica sv.Cyrila a Metoda, Antolská11, 851 07 Bratislava
Numer zamówienia
R3-3/075/2017
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
133 250,00 EUR
Główny CPV
45215144-8 - Roboty budowlane w zakresie sal do badań przesiewowych
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Rekonštrukcia oddelenia RTG v Univerzitnej nemocnice Bratislave – Nemocnica sv. Cyrila a Metoda. V súčasnom stave sú na celom oddelení osadené staré drevené okná, ktoré sú netesné, kvôli čomu nie je možné v RTG vyšetrovni dosiahnuť požadovanú triedu čistoty. Zatemnenie okien je textilné, nevyhovujúce.
Zdvojená podlaha v RTG vyšetrovni a celá podporná konštrukcia je v nevyhovujúcom stave, je potrebná kompletná výmena podlahy a oprava podpornej konštrukcie v nevyhnutnom rozsahu - výmena poškodených podpier, priečníkov zalepenie nožičiek a kompletné vyrovnanie. Požaduje sa antistatická úprava zdvojenej podlahy v štandarde pre použitie v zdravotníckom priestore, to znamená kompletne pospojovanie a uzemnenie.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Predkladanie ponúk
20.07.2017 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adres
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Jiří Zlámal
zlamal@unb.sk
+421 905369890

Dokumenty