Status: Trwająca

Czas serwera: 12.04.2021 18:59

Karta DSZ #DNS_MI_OOPP_COVID_2021
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Nemocnicu s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.

Informacje

ID zamówienia
11414
Nazwa zamówienia
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Nemocnicu s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
Numer zamówienia
DNS_MI_OOPP_COVID_2021
Numer ogłoszenia BZP
16846 - MUT
Numer ogłoszenia EU
2021/S 061-154145
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
693 363,60 EUR
Główny CPV
33140000-3 - Materiały medyczne
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Verejný obstarávateľ zriaďuje dynamický nákupný systém (ďalej len DNS) s cieľom vyhlasovať v ňom zákazky na nákup ochranných osobných pracovných pomôcok v súvislosti s existujúcou pandemickou situáciou na zabezpečenie prevencie, diagnostiku a liečby pacientov suspektných alebo chorých s diagnózou COVID-19, preto vyzýva seriózne hospodárske
subjekty pôsobiace na relevantnom trhu, aby sa do predmetného DNS kvalifikovali. DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek na nákup OOPP bežne a všeobecne dostupných na trhu, konkrétne rukavice, ochranný overal, maska-rúško tvárové, respirátor FFP2, respirátor FFP3, ochrana zraku. Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ. Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
26.04.2021 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
26.04.2021 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s.
Adres
Špitálska 2
Michalovce
071 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Osoba poverená zriadením DNS
+421 908225248

Dokumenty